tickets.stoiximan.gr | Όροι Διεξαγωγής Διαγωνισμών για εισιτήρια της Stoiximan Basket League

 

 1. Η εταιρεία «STOIXIMAN LIMITED», με αριθμό εταιρικού μητρώου Μάλτας C95597, που έχει την καταστατική της έδρα στη Μάλτα (Flat B8, The Atrium, West Street, Msida, MSD 1731) και διατηρεί Υποκατάστημα στην Ελλάδα «STOIXIMAN LIMITED – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» (με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 155539301001), με εγκατάσταση αυτού στο 40,2 Χλμ. της Αττικής Οδού, ΣΕΑ Ι Μεσογείων, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, Α.Φ.Μ.: 996807447 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διοργανώνει κατά καιρούς διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα https://tickets.stoiximan.gr/με έπαθλα εισιτήρια για αγώνες της Stoiximan Basket League της αγωνιστικής σεζόν 2023-2024.
 2. Tην επικοινωνία με τους νικητές  έχει αναλάβει η εταιρία με την επωνυμία CARE DIRECT,  που εδρεύει στη Δάφνη, οδός Δερβενακίων 8, με ΑΦΜ 095594723.
 3. Ο τρόπος συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό καθώς και η διάρκειά του, περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική σελίδα κάθε διαγωνισμού.
 4. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση του τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού, με σχετική ανακοίνωσή του προς το κοινό στην σχετική σελίδα καθώς και να ανακαλέσει τη διενέργειά του κατά τον ίδιο τρόπο.
 5. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να διαγράψει κατά την κρίση του οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προσβλητική, κακόβουλη ή αντιβαίνει στους κανόνες του εκάστοτε διαγωνισμού και τα χρηστά ήθη.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Stoiximan.gr με ενεργό λογαριασμό τα οποία και έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους
 7. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα,  θα λαμβάνεται υπόψη μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό.
 8. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται στα γραφεία της CARE DIRECT. H επιλογή των νικητών θα διεξάγεται με ηλεκτρονική κλήρωση, που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Σχετικό αποδεικτικό θα παραμένει στο αρχείο της Διοργανώτριας.
 9. Κατά την επικοινωνία του νικητή με τον εκπρόσωπο της εταιρείας CARE DIRECT, ο νικητής θα ερωτηθεί αν αποδέχεται το Δώρο και αν απαντήσει θετικά θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του  (όπως ενδεικτικά, πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ για την έκδοση της κάθε πρόσκλησης και ένα email).
 10. Κατά την επικοινωνία του νικητή με τον εκπρόσωπο της εταιρείας CARE DIRECT, ο νικητής θα ερωτηθεί αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης. Αν ο νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση της κλήσης δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία παράδοσης του δώρου του και η συμμετοχή του ακυρώνεται.
 11. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 3 ωρών, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό)  για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.
 12. Η ενημέρωση για την διαδικασία παραλαβής της διπλής πρόσκλησης (του Δώρου) θα πραγματοποιείται από την CARE DIRECT. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των 3 ωρών για την απάντηση των νικητών δηλ. χωρίς ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός να αποδεχθεί το Δώρο ή να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά το δικαίωμα επί του Δώρου και καμία αξίωση δεν δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
 13. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με το νικητή/ αναπληρωματικό (όπως ενδεικτικά: τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσε να μην είναι τα ορθά ή στο δηλωθέν τηλέφωνο επικοινωνίας να μην απαντά ή στην περίπτωση κλήσεως σε κινητό τηλέφωνο να είναι απενεργοποιημένο , ή σε περίπτωση που αδράνησε να παραλάβει το Δώρο του) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους- ή και να το ακυρώσουν.
 14. Το Δώρο παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική για τυχόν πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ. Ούτε αναλαμβάνει η Διοργανώτρια οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.  Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου Δώρου. Εφόσον διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού  και της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης, αναβολής ή καθυστέρησης έναρξης του αγώνα που αφορά το Δώρο, καθώς και για τυχόν αλλαγή του τόπου διεξαγωγής του αγώνα ή οποιασδήποτε αντίστοιχης μεταβολής στους όρους διεξαγωγής του. Η Διοργανώτρια, επίσης, δεν φέρει καμία υποχρέωση να αντικαταστήσει το εισιτήριο του Νικητή σε περίπτωση που απαιτηθεί απο την διοργανώτρια αρχή του αγώνα, λόγω τον ανωτέρω συνθηκών.
 15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα  με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση της αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση της απέναντι στους συμμετέχοντες καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός μπορεί να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της.
 16. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του εκάστοτε  διαγωνισμού.
 17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση  των συμμετοχών ενδιαφερόμενων στον εκάστοτε διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και τα χρηστά ήθη ή/και αντιβαίνουν απαγορευτικές διατάξεις του Νόμου.
 18. Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση κατά της Διοργανώτριας και από κάθε αίτηση ακύρωσης, επανάληψης ή ανακατάταξης σύμφωνα με τους όρους του εφαρμοστέου Δικαίου.
 19. Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και της Διοργανώτριας αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Δίκαιο της Ελλάδας κατά αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα των καθ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων Αθηνών.

 

Στα πλαίσια διενέργειας του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, την ανάδειξη του νικητή, την επικοινωνία του Διοργανωτή με το νικητή και το συνοδό που θα επιλέξει ο πρώτος καθώς και την απόδοση του επάθλου. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα δεδομένα με διαφάνεια, σεβασμό και εφαρμόζοντας όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα ασφάλειας σε απόλυτη συμμόρφωση με τη σχετική εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η Διοργανώτρια διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα στην Care Direct η οποία θα προβεί στην επεξεργασία των δεδομένων κατ’ εντολή και βάσει των οδηγιών της Διοργανώτριας.

Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Με την αποστολή των ως άνω οριζόμενων προσωπικών δεδομένων προς το Διοργανωτή μέσω μέσω email, ο νικητής και/ή ο συνοδός παρέχουν ενεργά και εμπράκτως την πρότερη συγκατάθεσή τους προς επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό της απονομής του επάθλου.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί είτε από το νικητή είτε από τον συνοδό του ανά πάσα στιγμή με αποστολή email στο dpo-office@stoiximan.gr/. Τυχόν αίτημα ανάκλησης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε μέχρι και πριν το αίτημα αυτό. Ωστόσο, μη παροχή των δεδομένων, παροχή αναληθών ή ανακριβών δεδομένων, ή αίτημα ανάκλησης συγκατάθεσης πριν την απόδοση του επάθλου θα συνεπάγεται την απονομή του επάθλου στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Αποδέκτης των πληροφοριών αυτών θα είναι αποκλειστικά η εκάστοτε γηπεδούχος Κ.Α.Ε. προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκδοση των εισιτηρίων ονομαστικά (ένας κάτοχος, μία θέση) για τον νικητή και τον συνοδό του, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρηθούν από τον Διοργανωτή μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

O Διοργανωτής, εφόσον έχει λάβει την πρότερη συγκατάθεση του νικητή/συνοδού μέσω ειδικής έγγραφης φόρμας, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ειδικότερα, αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία, εάν και εφόσον ισχύσει για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα παρασχεθούν στο νικητή/στους νικητές κατά το χρόνο απόδοσης του επάθλου του διαγωνισμού.

Βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες, ο νικητής και ο συνοδός του έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας, όπως επίσης και υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή, π.χ. στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν περισσότερα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα δικαιώματά τους και τις πολιτικές του Διοργανωτή ή για οποιαδήποτε άλλη απορία επικοινωνώντας με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο dpo-office@stoiximan.gr/.