Εκλογές 2015: Head to head

Η ώρα σχεδόν έφτασε. Οι Εκλογές 2015 είναι μόλις δύο ημέρες μακριά και τα πιθανά αποτελέσματα έχουν αναλυθεί με κάθε τρόπο. Εμείς βάζουμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην εκτίμηση νίκης, βασιζόμενοι στις αποδόσεις.