Όροι Διαγωνισμoύ Instagram – 3 Φανέλες Ολυμπιακού

Α. Κριτήρια ανάδειξης νικητών: 1) Να έχει κάνει follow τη @stoiximan στο Instagram και να έχει κάνει σωστά mention δύο (2) φίλους/ες με τη μορφή comment στο post του Διαγωνισμού. 2) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δώρο μεταβιβάζεται  στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις.   Β. Έπαθλα Διαγωνισμών: 3 φανέλες

Continue Reading →

Όροι Διαγωνισμoύ Instagram – 3 Φανέλες Παναθηναϊκού

Α. Κριτήρια ανάδειξης νικητών: 1) Να έχει κάνει follow τη @stoiximan στο Instagram και να έχει κάνει σωστά mention δύο (2) φίλους/ες με τη μορφή comment στο post του Διαγωνισμού. 2) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δώρο μεταβιβάζεται  στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις.   Β. Έπαθλα Διαγωνισμών: 3 φανέλες

Continue Reading →

Όροι Διεξαγωγής Διαγωνισμών για εισιτήρια | Instagram Stoiximan

  Η εταιρεία «STOIXIMAN LIMITED», με αριθμό εταιρικού μητρώου Μάλτας C95597, που έχει την καταστατική της έδρα στη Μάλτα (Flat B8, The Atrium, West Street, Msida, MSD 1731) και διατηρεί Υποκατάστημα στην Ελλάδα «STOIXIMAN LIMITED – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» (με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 155539301001), με εγκατάσταση αυτού στο 40,2 Χλμ. της Αττικής Οδού, ΣΕΑ Ι Μεσογείων, Τ.Κ.

Continue Reading →

Όροι Διαγωνισμoύ Instagram – 5 Φανέλες Παναθηναϊκού

Α. Κριτήρια ανάδειξης νικητών: 1) Να έχει κάνει follow τη @stoiximan και τον @fcpanathinaikos στο Instagram και να έχει κάνει σωστά mention δύο (2) φίλους/ες με τη μορφή comment στο post του Διαγωνισμού. 2) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δώρο μεταβιβάζεται  στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις.   Β. Έπαθλα

Continue Reading →

Όροι Διαγωνισμoύ Instagram – 10 βιβλία “Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο”

Α. Κριτήρια ανάδειξης νικητών: 1) Να έχει κάνει follow τη @stoiximan στο Instagram και να έχει κάνει σωστά mention 1 φίλο με τη μορφή comment στο post του Διαγωνισμού. 2) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δώρο μεταβιβάζεται  στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις.   Β. Έπαθλα Διαγωνισμών: 10 βιβλία “Ο

Continue Reading →